Handels- og medlemsbetingelser

Hos Værftet modtages Dankort, eDankort, MasterCard, Maestro, Visa, Visa Electron, V PAY, JCB, China UnionPay og American Express.

Særlige kriterier for betalingskort
Maestro
Det er IKKE muligt at tilbyde abonnementsbetaling på Maestro kort.
Visa Electron

Kortet kan som udgangspunkt kun bruges i den fysiske handel, men enkelte udstedere tillader e-commerce transaktioner. Selvom kortet kan benyttes til e-commerce transaktioner, er det IKKE sikkert at udsteder (banken) tillader abonnementsbetaling (tilbagevendende betalinger) med kortet. Det kan give en situation, hvor den første transaktion går godt, men den/de efterfølgende bliver afvist. Vi har desværre ikke mulighed for at oplyse, hvilke Visa Elektron kort, som har mulighed for abonnementsbetaling og henviser til kortudsteder (banken).

§1 Medlemskab
Et medlemskab er personligt, og må ikke benyttes af andre. I tvivlstilfælde kan Værftet forlange at se legitimation. Ændring i persondata som f.eks. navn, adresse, e-mail, telefonnummer, bankkonto skal ændres i systemet hurtigst muligt, dette gøres igennem din Værftets app. hvis dette ikke lykkes bedes du henvende dig til Værftet.
Medlemskab faktureres hver 1. i måneden, medmindre der er tale om klippekort eller dagspas. 

§2 Medlemsbetingelser
Værftet kan ændre medlemsbetingelserne med et varsel på 30 dage. I tilfælde af ændring vil disse blive sat op i centeret.

§3 Varighed/Medlemskab
Ved PBS /DIBS-aftale er der tale om et løbende medlemskab, der fortsætter indtil det opsiges af en af parterne i henhold til §4. Et kontant medlemskab eksempelvis: 10 x trænings kan ikke opsiges, men slutter automatisk når den periode udløber, som der er betalt for. Uanset årsag gives der hverken hel eller delvis refusion af forudbetalt kontant medlemskab.
 
§4 Opsigelse
Kontant medlemskab kan ikke afbrydes i den aftalte periode.
Opsigelsesfrist for PBS medlemskab er løbende måned + 1 måned. Opsigelsen skal ved fysisk fremmøde i boksen til Jeppe personligt.
Kontakt Jeppe direkte eller på mail Vaerftet6100@gmail.com for at lave en aftale.
Skulle du til stor glæde ombestemme dig i din opsigelsesperiode, skal du blot smide os en mail eller give os besked mundtligt. Så aktivere vi dit medlemskab på ny uden omkostninger som oprettelsesgebyr mm. 

§5 Bero
Du har ret til at sætte dit medlemskab i bero op til 3 måneder pr år i op til 2 uafhængige perioder. Bero koster 50 DKK pr måned og betales forud for den ønskede periode. Betaling for bero refunderes ikke. 
Du kan ikke være i bero i din opsigelsesperiode. Opsiger du dit medlemskab mens du er i bero, vil løbende måned + 1 måned af dit aktuelle medlemskab træde i kraft og du er hjerteligt velkommen til at anvende dit medlemskab i perioden. 
Du kan til enhver tid genoptage dit medlemskab inden udløb af din bero. Alt du skal gøre er at smide os en mail, en besked eller hive fat i Jeppe i boksen. 

§6 Prisændringer
Værftet forbeholder sig ret til at foretage prisændringer. Sådanne vil blive varslet ved opslag i centeret og via e-mail(til de medlemmer, der har oplyst e-mail adresse) senest 45 dage før prisændringerne træder i kraft.

§7 Ledige pladser
Værftet kan ikke garantere ledige pladser på de oprettede hold, idet holdene bliver fyldt op efter “først til mølle”-princippet.

§8 Afbud
I tilfælde af afbud til holdtræning, skal dette foretages via Værftets app inden for tidsrammen som er sat på div. hold.
For sent afbud resultere i opkrævning på 50 DKK pr gang. Disse pålægges kommende månedsopkrævning. 
Morgenhold med start mellem 06:00 - 10:00 skal afmeldes senest klokken 22:00 dagen før
Eftermiddagshold skal afmeldes senest 2 timer før holdstart
Afbud til personlig træning skal ske senest 24 timer før lektionen afvikles. Sker afbud senere end 24 timer før påkræves 50% af aftalte pris på den aktuelle lektion.

§9 Udeblivelse 
Ved uvarslet udeblivelse (No show) pålægges gebyr på 50 DKK pr gang. Disse pålægges kommende månedsopkrævning. 

§10 Værdigenstande
Værdigenstande bør medbringes i selve undervisningslokalet, idet Værftet ikke garanterer for tab pga. tyveri eller tingskade.

§11 Ansvar
Al træning sker på eget ansvar. Som medlem af Værftet er man selv ansvarlig for at være i en helbredstilstand, der tillader deltagelse. Værftet tager ikke ansvar for personskader som følge af ulykke i centeret. I øvrigt følges dansk erstatningsret på området.

§12 Hold udbud
Værftet har ret til løbende at ændre udbuddet af antal hold. Antallet af hold afhænger af antal medlemmer, udbud og efterspørgsel. 

§13 Fortrydelsesret
Ved køb over Internettet har du som udgangspunkt 14 dages fortrydelsesret. Hvis du imidlertid vælger en startdato, som ligger inden for 14 dage frafalder fortrydelsesretten ved startdatoen.

§14 Kvittering
Kvitteringen for købet sendes til den indtastede e-mail adresse. Kunden er selv ansvarlig for at de indtastede oplysninger er korrekte.

§15 Kriterier for abonnementstræk
Før et træk via betalingskort kan forekomme, skal kort oplysningerne stemme over ens med PBS’ kortdatabase. Betalingskortet skal være aktivt og det skal være muligt at gennemføre en transaktion på abonnementsbeløbet. Betalingskortet som benyttes til abonnementstræk, skal kunne lave transaktioner via Internettet.

§16 Opdatering af kortdata
Kortdata kan opdateres i Værftets app og du er til enhver tid ansvarlig for at holde dine kortopdateringer opdaterede.

§17 Personlig kode til dør 
Du har som medlem mulighed for at få en personlig kode til døren, der giver dig muligheden for at tilgå centret udenfor de tider hvor der gennemføres hold. For at få en kode skal du sende en forespørgsel til vaerftet6100@gmail.com. Koden er personlig og må ikke deles med nogen. Det er tilladt at medbringe andre medlemmer og ikke medlemmer udenfor åbningstiden. Er personerne du medbringer ikke medlem, er det dit ansvar at sørge for, at de betaler for drop-in, tilkøber klippekort eller et medlemskab. Har i brug for hjælp med dette så kontakt Jeppe og så hjælper han hellere end gerne. 

§18 Returret 
Du har ikke ret til at få refunderet beløb for medlemskab, drop in eller personlig træning, som du efter køb har fortrudt. 

VÆRFTETS REGLER 
Som medlem i Værftet skal du overholde de til enhver tid gældende regler. Det sikrer en positiv og tryg træningsoplevelse for alle. 

OPFØRSEL
Vi ønsker, at alle skal have en god oplevelse, når de træner hos Værftet. Derfor forventer vi en positiv omgangstone, hvor vores medlemmer udviser respekt for og tager hensyn til hinanden.
Personalets anvisning skal til enhver tid følges og står ikke til diskussion. 
Hvis du føler dig syg eller sløj, skal du blive hjemme. 
Du skal være iført rent indendørs træningstøj og rent indendørs fodtøj.
Alt udstyr skal rengøres og stilles på plads efter brug.
Du skal altid fremmøde dig via QR koden i centret. Denne kan findes flere steder. Dette gælder også i Open gym. 
Kun coaches coacher, medmindre man bliver aktivt bedt om hjælp til illustration, forvisning eller andet.

SKABE; HYLDER, MEDBRAGTE OG GLEMTE GENSTANDE
Det anbefales at låse værdigenstande inde i skabene. Værftet påtager sig ikke noget ansvar for de ting som opbevares i skabe samt hylder. 
Vi opfordre til at du ikke opbevarer særligt værdifulde genstande (fx ure, smykker,mobiltelefoner) på hylderne
Benyt en lås til skabene, som du selv anser for at være sikker.
Skabene er ikke personlige (medmindre andet er aftalt) og skal tømmes efter endt træning. Hængelåse, der ikke er fjernet søndag kl. 12.00, vil blive klippet op og erstattes ikke. 
Det er ikke tilladt at tage billeder eller optage video i Værftets omklædningsrum, hvis der er andre end dig til stede.

BEHANDLING AF UDSTYR
Vores udstyr skal behandles med respekt.
Rengør og læg udstyret pænt på plads efter brug.
Det er ikke tilladt at tage udstyr med uden for Boxen, (medmindre dette er aftalt med personale)

BEKLÆDNING
Du skal være iført rent træningstøj og rent fodtøj.
Alle smykker skal tages af inden træningens start så som f.eks. (alm. armbåndsure, armbånd, ringe, øreringe, halskæder mm.). ved piercinger som ikke er aftagelige, frasiger Værftet sig alt ansvar, på eventuelle skader på smykket, medlemmet, samt skade på udstyret som er forekommet af smykket. Er det muligt at tape den ikke aftagelige piercing/piercinger til, skal dette gøres.

BØRN
Børn som ikke har eget medlemskab, eller træningstid er i forbindelse med medlemmets træning velkomne til at opholde sig i Lounge området.
Det er tilladt for børn at prøve udstyret når de er under opsyn af deres forældre
Børn som ikke har eget medlemskab og træningstid, må som udgangspunkt ikke træne eller opholde sig i træningsarealerne når holdene køres. 
Har du børn med særlige behov så kontakt endelig personalet og så finder vi en løsning så du kan få trænet og taget hensyn til barnets behov så godt som muligt. Børn i babylift eller lignende må medtages og stilles i loungeområdet eller i entreen. 
Udenfor holdtider må div. babyudstyr medbringes og stilles hvor som helst i centret, så længe det ikke er til gene for andre brugere. 

MUSIK
Du må anvende høretelefoner i open gym men vurdere instruktøren på dagen, at der er potentiel risiko forbundet med bruget af høretelefoner grundet nedsat opmærksomhed grundet højt antal brugere på det aktuelle tidspunkt, kan man blive bedt om ikke at anvende dem. 
 
PRIVAT VIRKSOMHED
Der må ikke udøves privat virksomhed hos Værftet såsom træningsvejledning, personlig træning, coaching eller anden selvstændig virksomhed uden særskilt kontrakt med Værftet. 

RUSMIDLER
Rygning inkl. e-cigaretter er ikke tilladt i Værftet
Du må ikke opholde dig hos Værftet, hvis du er påvirket af alkohol, narkotika, nervemedicin eller andet som påvirker din evne til at træne sikkert.I forbindelse med sociale arrangementer hvori konsumering af alkohol indgår, bortfalder disse retningslinjer midlertidigt. 
Instruktører kan til enhver tid bede folk forlade Værftet i tilfælde af deres tilstand/adfærd bliver uacceptabel
 
MIDLERTIDIG BEGRÆNSNING AF ADGANG
Vi vil i visse tilfælde være nødt til at gennemføre tekniske, vedligeholdende, hygiejnemæssige eller driftsmæssige handlinger, samt events der midlertidigt begrænser din adgang til fx bad, omklædning, udstyr eller hele Boxen.
 
SAMTYKKEERKLÆRING I FORBINDELSE MED BRUG AF BILLEDER OG VIDEO OPTAGELSER.
Hos Værftet bliver der taget billeder samt optaget videooptagelser til brug for forretningsmæssige formål, med henblik på branding af Værftet
Vores brug af billeder og videooptagelser af dig som medlem sker under hensyntagen til billedernes/optagelsernes karakter, så du som medlem ikke føler dig udstillet, udnyttet eller krænket. Billederne/optagelserne vil således være harmløse. Skulle vi alligevel komme til at benytte et billede/en optagelse af dig på en måde, som du opfatter krænkende eller lignende, kontakt os da på vaerftet6100@gmail.com facebook eller instagram og vi vil hurtigst muligt herefter fjerne billedet/optagelsen af dig.
Ønsker man ikke at fremtræde på nogle som helst billeder/ videooptagelser, så giv venligst personalet eller den pågældende person som er ved at tage billeder eller optager et klip besked.
Overtrædelse af Værftets regler eller manglende efterlevelse af personalets anvisninger, kan medføre advarsel, pålæggelse af gebyr, bortvisning, udelukkelse, ophævelse af dit medlemskab eller anmeldelse til Politiet.

Vil du gerne være medlem eller have en gratis prøvetime?

Et medlemskab i Værftet er meget mere end et medlemskab. Her får du professionel og skræddersyet træning og det bedste og stærkeste fællesskab i Haderslev. Et medlemskab er også meget individuelt, og vi vil derfor meget gerne have en snak med dig, så vi kan finde det medlemskab der passer lige netop dig. Udfyld formularen nedenfor med dine informationer og send dem til os, så vender vi tilbage hurtigst muligt.